//]]> Scenic Flights to Inis Mor, Inis Meain, Inis Oirr - Cliffs of Moher - Dun Aengus - Aran Islands Half Marathon

English | Gaeilge

Connemara
00:24
Wed 10 Feb 2016

Maidir Linne

Saoire na Noileán

Suite ar chósta thiar na hÉireann, suite i gCuan na Gaillimhe, tá stair fhada ag Oileáin Árann agus tarraingíonn na hoileáin an sean agus an nua le chéile ar na trí oileán.

Eitlíonn na mílte turasóir linn gach bliain chun na trí oileán bheaga seo a fheiceáil dóibh féin. Le breis agus 36 bliain, tá Oileáin Aer Árann ag freastal ar Inis Mór, Inis Meáin and Inis Oírr ó cheann ceann na bliana; ag tabhairt muintir na nOileán agus turasóirí i dtír agus ar ais arís. Mar gheall go bhfuil neart eitiltí ar fáil agus nach nglacann an eitilt ach deich nóiméad san iomlán, is ciallmhaire an rogha Oileáin Aer Árann chun daoine áitiúla agus cuairteoirí a thabhairt chuig na hoileáin agus ar ais, gan an iomarca ama a chur amú. Fágann gach eitilt Aerfort Réigiúnach Chonamara agus filleann ar an Aerfort céanna. Sroichtear an tAerfort ó bhóthar a bhfuil neart le feiceáil air ar do bhealach as Gaillimh. Tá an pháirceáil saor in aisce nó tá seirbhís bhus ar fáil ó lár na cathrach. Chomh maith leis an tseirbhís rialta, cuireann Oileáin Aer Árann eitiltí speisialta ar fáil do lastas, paisinéirí, eitiltí le radharc agus eile.

An Aerlíne

Thosaigh Aer Árann ag cur seirbhíse ar fáil d'oileáin Árann i 1970 ag tabhairt muintir na n-oileán, turasóirí agus lastas chuig na trí oileán agus ar ais arís ó cheann ceann na bliana. Bíonn eitiltí ann gach lá agus suas le 25 eitilt i rith tréimhse na dturasóirí. Ní ghlacann an eitilt deich nóiméad agus tugann an aerlíne ceangal riachtanach do mhuintir na n-oileán agus do na turasóirí. Is féidir eitiltí speisialta a chur ar fáil do lastas, paisinéirí agus eitiltí le radharc etc.

I 1994, cheannaigh Pádraig Ó Céidigh Aer Árann agus thosaigh sé ag obair ar sheirbhís fhriothálach aeir a bhunú d'Éirinn agus don Ríocht Aontaithe. Sa lá atá inniu ann, tá Aer Árann ar cheann de na haerlínte réigiúnacha is forásaí ar domhan, tá láimhdeachas os cionn €90 milliún aici agus d'iompair sí 1 mhilliún paisinéir in 2004. Cuireann Oileáin Aer Árann seirbhís Tacsaí san aer ar fáil seacht lá na seachtaine do na trí oileán, Inis Mór, Inis Meáin agus Inis Oírr.

Gradaim

In 2006, fuair Aer Árann an Palme D'Or, gradam a thugann Cumann Aerlínte Réigiúnacha na hEorpa. Tugtar gradaim an ERA gach bliain d'aerlínte áirithe agus d'aerfoirt a mbíonn dul chun cinn déanta acu an bhliain sin. Onóir speisialta atá sa Palme d'Or a thugtar mar aitheantas ar shármhaitheas agus feidhmiú ard gnó thar thréimhse fhada. Cuireann sé tacaíocht do thionscal aeriompair na hEorpa san áireamh chomh maith. Maireann an onóir go brách agus faoi láthair níl ach dhá dhream eile a bhfuil an gradam acu Air Nostrum na Spáinne agus Aerfort Chathair Londain.

Ionad

Tá aerfort Oileáin Aer Árann suite in Aerfort Réigiúnach Chonamara in Indreabhán, 19 míle taobh thiar de chathair na Gaillimhe. Agus tú ag tiomáint siar ar Bhóthar an Chósta (R336) feicfidh tú na radhairc iontacha ar Chuan na Gaillimhe agus rachaidh tú tríd an nGaeltacht.

Fágann seirbhís bhus Oileáin Aer Árann ó Bhrú Óige Kinlay House, ar Bhóthar na gCeannaithe in aice leis an bhFaiche Mhór. Moltar do chuairteoirí suíochán a chur in áirithe ar an mbus agus na heitiltí á gcur in áirithe acu.

Na hEitleáin

Preasráitis agus Nuacht

Aongus an GrianGhrafadóir

Scéalta Pheigí

Má bhíonn aon cheist agat nó má bhíonn aon eolas eile uait faoi na háiteanna a n-eitlímid chucu, eitiltí speisialta a fháil, táillí nó sceidil, déan teagmháil linn ar an mbealach seo a leanas...

Ar an nguthán: + 353 (0)91 593 034
Trí ríomhphost: info@aerarannislands.ie